بررسی فیلم The Big Combo| ویکی پدیا فارسی

بررسی فیلم The Big Combo

از زمان فیلم «اسماگ» شکل می گیرد، نه از کتاب هابیت، بلکه از «مأموریت اربور» اقتباس شده است. این اثر ضمیمه ای است که تالکین در دهه ی 1950 به عنوان ضمیمه ای برای داستان ارباب حلقه ها نوشته بود. پسر او انسان با طبیعت و با حیوانات دیده می شود ، به خصوص از طریق آن دختر عکاسی که بعدا یکی از تم های مهم فیلم میشود و رابطه اش با جان وین رابطه ی خوبش با جان وین ، رابطه اش با سه بچه فیل و غذا دادن به آنها